Informacja w sprawie możliwości ponownego rozpatrzenia zamkniętych spraw „karuzelowych” w podatku VAT

Informacja w sprawie możliwości ponownego rozpatrzenia zamkniętych spraw „karuzelowych” w podatku VAT

Według opublikowanego wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 16 października 2019 r. w sprawie węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. (sygn. C-189/18) przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem do organów podatkowych o dostęp do wszystkich dowodów zgromadzonych przeciwko niemu. Ponadto dowodów zebranych w sprawie jego kontrahenta lub innego podmiotu uczestniczącego w łańcuchu dostaw.

Do tej pory organy podatkowe i organy ścigania nie udzielały informacji oskarżonym, tym samym pozbawiały przedsiębiorców skutecznej obrony.

Nareszcie w sprawach tzw. karuzel podatkowych (VAT) zawitała odrobina przyzwoitości!

Do tej pory wiemy jak było. Przedsiębiorca stawał przed ścianą i „był rozstrzelany” -oskarżony, bez możliwości obrony, nawet nie wiedział za co, słyszał tylko jedno: „jego działania uszczupliły znacznie przychody skarbu Państwa i musi oddać On, lub jego Dzieci kwoty nienależnego podatku VAT znacznie przekraczające jego dotychczasowy majątek. Majątek często w chwili postawienia takiego zarzutu zajmuje prokurator.

Dlaczego?
Do tej pory nie było wiadomo.

W myśl tego wyroku przedsiębiorca może się już dowiedzieć: jak przebiegało wobec niego i wszystkich w łańcuch dostaw postępowanie i tak naprawdę, który z jego kontrahentów jest winien sytuacji w jakiej się znalazł??? Może zacząć bronić się i to skutecznie!

Zatem zgodnie z art. 240 par. 1 pkt 11 ustawy Ordynacja Podatkowa podatnik, któremu wdano decyzję ostateczną może wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania!
Jest szansa. Na podstawie wyroku (TSUE) można zweryfikować dotychczasowe postępowanie i do materiałów dowodowych z postępowania podatkowego można włączyć dotychczas niedostępny materiał dowodowy ze spraw karnych lub podatkowych dotyczący innych podmiotów, z którymi miał relacje gospodarcze. Zatem zwiększa się prawo podatnika do obrony, a postępowanie samo w sobie jest przejrzyste i transparentne.

We wniosku należy podać argument, że nie udostępniono wszystkich dokumentów i dowodów, w tym karnych, podczas postępowania.
Przekażcie to wszystkim, którzy czują się zagrożeni i są rozczarowani, zdruzgotani niesprawiedliwym postępowaniem i wyrokiem w sprawie podatku od towarów i usług (VAT).

Przygotował
dr Ryszard Pawłowski