Inne specjalizacje – prawo

Zakładanie spółek

Wiedząc, jak ważnym elementem jest wybór odpowiedniego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, zakresu jej działania, specyfiki i doboru formy prawnej i organizacyjnej – oferujemy również w tym obszarze profesjonalną pomoc doradczą i usługową. Wykwalifikowany personel pomoże w doborze formy działalności gospodarczej oraz doradzi w kwestiach podatkowych i organizacyjnych.
Nasza firma zajmuje się prowadzeniem kompleksowych usług związanych z zakładaniem i rejestracją działalności gospodarczych w tym: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i spółek komandytowych.

Przekształcenia | Aporty

Podjęcie przez przedsiębiorcę decyzji o wniesieniu aportu wiąże się z szeregiem działań organizacyjnych i formalnych. Jednak najważniejsze jest aby pamiętać, że przed jego wniesieniem należy otrzymać zgody wszystkich interesariuszy w proces zaangażowanych. Jest to trudne lecz konieczne przekształcenia i umiejętne wniesienie majątku pomagają uzyskać efekt synergii – tym samym rozwinąć prowadzoną działalność i pozyskać dodatkowe finansowania.
Firma Compta zapewnia kompleksową obsługę dotyczącą wszystkich procedur w tym zakresie dla każdego rodzaju działalności gospodarczych. Świadczymy profesjonalne doradztwo w obszarze zmiany formy prawnej firmy Klienta. Dodatkowo pomagamy sprawnie przejść przez wszystkie konieczne procedury wniesienia całości przedsiębiorstwa lub jego wydzielonej części aportem do innego podmiotu gospodarczego.

Restrukturyzacje | Upadłości

Oferujemy profesjonalną pomoc dotyczącą restrukturyzacji majątku firmy, której celem ma być uzdrowienie jej sytuacji finansowej, tak aby można było ją ochronić przed upadłością i skutkami takiego postępowania. Jeżeli jednak nie da się objąć działalności gospodarczej jednym z możliwych postępowań, wtedy pomagamy w realizacji procedury upadłościowej przedsiębiorstwa.
Dzięki naszej firmie każdy przedsiębiorca posiądzie wiedzę na temat możliwości prawnych i organizacyjnych, które pomogą utrzymać firmę na rynku lub podjąć decyzje naprawcze. Nietrafione inwestycje lub nieuczciwi kontrahenci prowadzą czasem do utraty płynności finansowej, dlatego monitoring w tym zakresie jest niezbędny a działania naprawcze warto podejmować natychmiast.

RODO | Ochrona danych osobowych

25 maja 2018 roku weszło w życie ogólne Rozporządzenie Unijne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zawiera przepisy o ochronie danych osób fizycznych w związku z ich przetwarzanie oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Niniejsze Rozporządzenie ma zwiększyć komfort obywateli Unii Europejskiej dotyczący lepszej kontroli oraz zabezpieczenia ich danych osobowych. W związku z powyższym każdy właściciel firmy zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich środków, które zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i ochronią je przed udostępnianiem osobom niepożądanym.
Firma Compta oferuje przedsiębiorcom całościowe przygotowanie systemu i organizacji działalności wdrożenia przepisów RODO.

Na początku zajmujemy się oceną procesów związaną z przepływem danych osobowych, uwzględniając specyfikę działalności i kulturę organizacyjną firmy. Następnie przystępujemy do sporządzenia adekwatnej dokumentacji dostosowanej do specyfiki działalności Klienta, oczywiście spełniającej wszystkie warunki wymagane w Rozporządzeniu RODO.
Sukcesja biznesu

W dzisiejszych czasach rozwoju działalności gospodarczej w Polsce występuje problem sukcesji biznesu. Osoby, które wypracowały pozycje rynkową przez wiele lat i z uwagi na różne okoliczności życiowe chcą przekazać swój biznes komuś innemu i zastanawiają się nad formułą tej sukcesji oraz jej formą. Informujemy, że i w tym obszarze jesteśmy w stanie udzielić pełnego wsparcia nie tylko pod względem prawnym, ale również finansowym i podatkowym.

Nasza firma zapewnia profesjonalne i kompleksowe przygotowanie przebiegu procesu sukcesji biznesu, dostosowanego do zapotrzebowania oraz możliwości, przy uwzględnieniu przewidywanej przyszłej wielkości i rozwoju przedsiębiorstwa.

Doradztwo gospodarcze

Firma Compta świadczy usługi doradztwa gospodarczego na najwyższym poziomie. Wypracowane wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie jest gwarancją pełnego profesjonalizmu.
Zajmujemy się doradztwem nie tylko dla Klienta zainteresowanego stałą współpracą, ale również służymy pomocą przy rozwiązaniu każdego zgłoszonego problemu. Oferujemy bieżące doradztwo z zakresu organizacji i funkcjonowania firmy, procesów restrukturyzacji, kadr i płac.

Zabezpieczanie majątku i decyzji biznesowych

W trakcie zakładania swojej działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu mienia firmy i swojego majątku.
W zależności od etapów rozwoju i cech działalności sposoby zabezpieczenia majątku i odpowiedzialności Zarządu będą inne.
Nasza firma z pełnym profesjonalizmem zajmie się zabezpieczeniem majątku i odpowiedzialności swojego Klienta za decyzje zarządcze. Z nami zyskasz nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale również podejmiesz celne decyzje biznesowe.