Jak jest z pomocą dla firm i osób w Anglii?

Jak jest z pomocą dla firm i osób w Anglii?

Rząd Wielkiej Brytanii zaproponował pakiet tymczasowych, terminowych i ukierunkowanych środków finansowych na poziomie 362 mld funtów mających na celu wsparcie przedsiębiorstw, pracowników, usług publicznych w okresie zakłóceń spowodowanych przez COVID-19.

Działania obejmują szeroki pakiet środków wspierających przedsiębiorstwa, w tym:

 1. CEL: ochrona pracowników przed zwolnieniem

Podczas trwania epidemii cel ten polega na wsparciu pracodawców, którzy będą mogli uzyskać dostęp do pomocy finansowej w celu dalszego wypłacania części wynagrodzenia swoim pracownikom, którzy w przeciwnym razie zostaliby zwolnieni podczas kryzysu. Dotyczy to pracowników, którzy zostali poproszeni o zaprzestanie wykonywania pracy, ale pozostali zatrudnieni. HMRC[1] zwróci 80% wynagrodzenia, do £ 2 500  miesięcznie. Rząd zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynagrodzeń z datą wsteczną: od 1 marca przez kolejne 3 miesiące, ale w razie potrzeby okres ten zostanie przedłużony.

 1. CEL: odroczenie płatności podatku VAT i podatku dochodowego na okres 3 miesięcy

W Wielkiej Brytanii pracownicy rozliczają podatek dochodowy w dwóch systemach: Pay As You Earn (PAYE) lub Self-Assessment. Pierwszy polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku dochodowego na pracodawcę, a składka naliczana jest miesięcznie w oparciu o przewidywany dochód roczny. Self-Assessment to system zbliżony do rozwiązań stosowanych w Polsce, w którym podatnik zobowiązany jest do powiadomienia  HMRC o zobowiązaniu podatkowym nie później niż 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Płatności podatku dochodowego należne w lipcu 2020 r., w ramach tego systemu mogą zostać odroczone do stycznia 2021 r. Skorzystanie z tej możliwości nie wymaga składania żadnych wniosków, odbywa się automatycznie. W przypadku odroczenia płatności do stycznia 2021 r. nie będą naliczane kary ani odsetki za opóźnienie w płatności.

W przypadku podatku VAT odroczenie będzie obowiązywać od 20 marca 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r. Odroczenie tego podatku nie wymaga składania żadnych wniosków, przyznawane jest automatycznie. Przedsiębiorstwa nie będą musiały płacić podatku VAT w tym okresie. Podatnicy otrzymają do końca roku podatkowego 2020–2021 obowiązek zapłaty wszelkich zobowiązań, które zgromadziły się w okresie odroczenia. Zwroty podatku VAT będą w tym okresie normalnie wypłacane przez rząd. Przedsiębiorstwa, które zwykle płacą za pomocą polecenia zapłaty, powinni anulować swoje polecenie zapłaty w swoim banku, jeśli nie są w stanie zapłacić. Rząd przypomina aby dokonać tego w odpowiednim czasie, aby HMRC nie podejmował próby automatycznego pobrania kwoty po otrzymaniu deklaracji VAT.

 1. CEL: Wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

W ramach programu wsparcia dochodów z formy działalności samo-zatrudnienia (SEISS) rząd będzie wspierał osoby prowadzące tego typu działalność gospodarczą i które utraciły dochody z powodu panującej epidemii (COVID-19). Osoby te mogą również ubiegać się o podlegającą opodatkowaniu dotację w wysokości 80% swoich zysków handlowych do maksymalnie £2 500  miesięcznie przez kolejne 3 miesiące, a w razie potrzeby okres ten zostanie wydłużony.

 1. CEL: Wsparcie dla firm wypłacających pracownikom wynagrodzenie chorobowe

Pakiet ustawowej ulgi chorobowej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) to wprowadzenie nowych przepisów, które umożliwią tym przedsiębiorstwom i pracodawcom odzyskanie ustawowego zasiłku chorobowego (SSP) wypłaconego za absencję chorobową z powodu COVID-19. Instrumenty i kwalifikacje programu będą następujące:

 • zwrot ten obejmie zasiłek chorobowy do 2 tygodni na kwalifikującego się pracownika, który był nieobecny w pracy z powodu COVID-19,
 • kwalifikują się pracodawcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników – wielkość pracodawcy zostanie określona na podstawie liczby osób zatrudnionych na dzień 28 lutego 2020 r.,
 • pracodawcy będą mogli odzyskać wydatki na każdego pracownika, który złożył wniosek o SSP (zgodnie z nowymi kryteriami kwalifikowalności) w wyniku COVID-19,
 • pracodawcy powinni prowadzić ewidencję nieobecności pracowników i płatności SSP, ale pracownicy nie będą musieli przedstawiać zaświadczenia od lekarza (GP). Jeśli pracodawca wymaga dowodów, osoby z objawami koronawirusa mogą pobrać notkę izolacyjną ze strony internetowej NHS 111 online, dotyczy to również osób mieszkających z osobą z objawami COVID-19,
 • okres kwalifikujący się do programu rozpocznie się następnego dnia po wejściu w życie przepisów dotyczących rozszerzenia ustawowego zasiłku chorobowego na osoby przebywające w domu,
 • rząd będzie współpracował z pracodawcami w najbliższych miesiącach, aby jak najszybciej uruchomić mechanizm wypłat dla pracodawców,

 

 1. CEL: Wsparcie przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż detaliczną, usługi hotelarskie i rekreacyjne, które płacą business rate[2] 

Rząd wprowadza „wakacje” od stawek „business rate” dla przedsiębiorstw z branż handlu detalicznego, hotelarstwa i rekreacyjnej w Anglii na rok podatkowy 2020-2021. Warunki jakie powinna spełniać organizacja to: przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę w Anglii, nieruchomości, w których prowadzone są działalności gospodarcze w wymienionych branżach muszą być w dalszym ciągu użytkowane z ich głównym przeznaczeniem biznesowym jako sklepy, restauracje, kawiarnie, lokale gastronomiczne, kina i miejsca koncertów i muzyki na żywo, miejsca wypoczynku; jako hotele, kwatery dla gości z wyżywieniem oraz zakwaterowanie z własnym wyżywieniem.

Przedsiębiorstwa, które otrzymały rabat detaliczny w roku podatkowym 2019-2020, zostaną jak najszybciej rozliczone przez władze lokalne. Ponadto aby skorzystać z wakacji od płacenia podatku komunalnego nie trzeba składać żadnych podań. Wszystko zostanie wdrożone automatycznie i będzie miało zastosowanie do następnego rachunku podatku komunalnego w kwietniu 2020 r.

Wprowadza się także Dotacje pieniężne dla firm prowadzących handel detaliczny, hotelarstwo i rekreację.

Program dotacji zapewnia przedsiębiorstwom z sektora handlu detalicznego, hotelarstwa i wypoczynku dotację pieniężną w wysokości do 25 000 GBP na nieruchomość. Przedsiębiorstwa z tych sektorów, których wartość sprzedaży detalicznej wynosi do 15 000 GBP, otrzymają dotację w wysokości 10 000 GBP. Przedsiębiorstwa z tych sektorów, których wartość sprzedaży detalicznej wynosi od 15 000 GBP do mniej niż 51 000 GBP, otrzymają dotację w wysokości 25 000 GBP. Przedsiębiorstwa, które nie płacą podatku komunalnego oraz, których wartość sprzedaży detalicznej wynosi powyżej 51 000 GBP nie będą podlegały wymienionym wsparciom. Aby zakwalifikować się do programu nie trzeba podejmować żadnych działań. Władze lokalne poinformują właścicieli, jeśli kwalifikują się do tej dotacji. Wszelkie zapytania dotyczące kwalifikowalności lub przyznania ulg i dotacji należy kierować do odpowiednich władz lokalnych.

 1. CEL: Wsparcie przedsiębiorstw prowadzących przedszkola, które płacą „business rate”

Rząd UK wprowadził 12- miesięczny okres zwolnienia z płacenia podatku komunalnego  dla żłobków i przedszkoli w Anglii na rok podatkowy 2020–2021. Własności, które podlegają zwolnieniu będą to przedsiębiorstwa, które w całości lub w części prowadzą kontrolowaną przez państwo działalność opiekuńczo-wychowawczą jako żłobki i przedszkola. Aby skorzystać, ze zwolnienia nie trzeba podejmować żadnych działań. Będzie to miało zastosowanie do wystawionego następnego rachunku podatku komunalnego w kwietniu 2020r.

 1. CEL: Wsparcie dla firm, które płacą niewiele lub nie płacą żadnych stawek biznesowych

Rząd zapewni dodatkowe fundusze w ramach programu małych przedsiębiorstw dla władz lokalnych, aby wesprzeć małe firmy, które już płacą niewiele lub wcale nie płacą stawek biznesowych z powodu ulgi dla małych firm (SBRR), ulgi dla wsi (RRR) i ulgi zwężanej. Zapewni to jednorazową dotację w wysokości 10 000 GBP kwalifikującym się firmom, aby pomóc im w pokryciu bieżących kosztów działalności. Aby zakwalifikować się do programu nie trzeba podejmować żadnych działań. Władze lokalne poinformują właścicieli, jeśli kwalifikują się do tej dotacji. Wszelkie zapytania dotyczące kwalifikowalności lub przyznania ulg i dotacji należy kierować do odpowiednich władz lokalnych.

 

 1. CEL: Wsparcie dla przedsiębiorstw za pośrednictwem programu pożyczek

              „Coronavirus Business Interruption Scheme”

 

Tymczasowy program pożyczek „Coronavirus Business Interruption Loan” wesprze MŚP w dostępie do pożyczek, kredytów w rachunku bieżącym, finansowania faktur i finansowania aktywów w wysokości do 5 milionów funtów przez okres do 6 lat.

Rząd dokona również płatności za przerwanie działalności gospodarczej, w celu pokrycia pierwszych 12 miesięcy płatności odsetek i wszelkich opłat pobieranych przez pożyczkodawcę, dzięki czemu mniejsze firmy nie będą obciążone żadnymi kosztami wstępnymi i uzyskają niższy poziom początkowych spłat.

Rząd zapewni pożyczkodawcom gwarancję w wysokości 80% na każdą pożyczkę (z zastrzeżeniem górnego limitu roszczeń przed pożyczkodawcą), aby zapewnić kredytodawcom zaufanie do dalszego zapewniania finansowania MŚP. Program będzie realizowany za pośrednictwem komercyjnych pożyczkodawców, wspieranych przez rządowy British Business Bank. Istnieje 40 akredytowanych kredytodawców, którzy są w stanie zaoferować program, w tym wszystkie główne banki w UK.

Przedsiębiorstwo kwalifikuje się do programu, jeśli: firma ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, a jej obroty nie przekraczają 45 milionów funtów rocznie oraz spełnia inne kryteria kwalifikacyjne British Business Bank.

Plan wsparcia jest już otwarty. Wszystkie duże banki oferują ten program. Aby złożyć wniosek, należy jak najszybciej porozmawiać ze swoim bankiem lub jednym z 40 akredytowanych dostawców usług finansowych (nie z British Business Bank), aby omówić swój biznesplan. Można znaleźć najnowsze informacje na temat najlepszych sposobów kontaktowania się z nimi za pośrednictwem ich stron internetowych. Należy pamiętać, że oddziały mogą być obecnie zamknięte, aby umożliwić spełnienie założeń izolacji ludzi. Pełne zasady programu oraz lista akredytowanych kredytodawców są dostępne na stronie internetowej British Business Bank. Jeśli przedsiębiorstwo posiada istniejącą pożyczkę z miesięcznymi spłatami, może poprosić o wakacje spłaty, aby pomóc w przepływie środków pieniężnych.

 1. CEL: Wsparcie dla większych firm Covid-19 Instrumenty Finansowania

                Przedsiębiorstw

 

W ramach nowych Instrumentów Finansowania Przedsiębiorstw Bank of England będzie kupował krótkoterminowe długi większych firm. Wesprze to ich działalność, w przypadku kiedy odczują one krótkoterminowe ograniczenie finansowania, i pozwoli im sfinansować ich zobowiązania krótkoterminowe. Będzie także wspierać ogólnie rynki finansów przedsiębiorstw i ułatwiać dostarczanie kredytów wszystkim firmom.

 

 

 1. CEL: Wsparcie dla firm płacących podatek: usługa Time to Pay

Wszystkie firmy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i mające zaległe zobowiązania podatkowe, mogą kwalifikować się do otrzymania wsparcia w sprawach podatkowych, za pośrednictwem usługi „HMRC Time To Pay”. Ustalenia te są uzgadniane indywidualnie i są dostosowane do indywidualnych okoliczności i zobowiązań. W przypadku nieuiszczenia podatku lub kolejnej płatności z powodu COVID-19, należy zadzwonić na specjalną linię pomocy HMRC: 0800 0159 559. Jeśli martwisz się o przyszłą płatność, skontaktuj się z nami bliżej terminu płatności.

 

 1. CEL: Ochrona przed eksmisją dla najemców komercyjnych

Lokatorzy komercyjni, którzy nie mogą zapłacić czynszu z powodu COVID-19, będą chronieni przed eksmisją. Środki te będą oznaczać, że żadna firma nie zostanie zmuszona do opuszczenia swojej siedziby i bankructwa, jeśli nie dokona płatności do 30 czerwca. W razie potrzeby rząd może przedłużyć ten okres. Okres ten nie jest wakacjami na wynajem. Wszyscy najemcy komercyjni nadal będą odpowiedzialni za czynsz. Lokatorzy komercyjni są chronieni przed eksmisją, jeśli nie są w stanie zapłacić czynszu. Zmiana wejdzie w życie, gdy ustawa o zagrożeniach z koronawirusem otrzyma zgodę królewską. Aplikacja nie jest wymagana aby zostać objętym ochroną.

 1. CEL: Ubezpieczenie komercyjne

Większość komercyjnych polis ubezpieczeniowych raczej nie obejmuje pandemii lub nieokreślonych chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia, takich jak COVID-19.

Jednak firmy, które posiadają polisę ubezpieczeniową obejmującą zamknięcie, nakazane przez rząd oraz zagrożenia związane z  pandemią lub nakazane przez rząd zamknięcie z uwagi na nieokreśloną chorobę podlegającą zgłoszeniu, powinny mieć możliwość zgłoszenia roszczenia (z zastrzeżeniem warunków ich polisy). Polisy ubezpieczeniowe różnią się znacznie, dlatego firmy są zachęcane do sprawdzania warunków określonych polis i kontaktowania się z ich dostawcami.

Choroby podlegające obowiązkowi zgłoszenia czyli niektóre choroby zakaźne, na których zarejestrowani lekarze mają ustawowy obowiązek powiadomić „właściwego funkcjonariusza” w lokalnej radzie lub lokalnym zespole ochrony zdrowia o tym, kiedy natrafią na podejrzaną sprawę.

Rząd prowadzi aktualną listę chorób podlegających zgłoszeniu. W dniu 5 marca 2020 r. Rząd dodał COVID-19 do swojej listy chorób podlegających zgłoszeniu.

Wielu ubezpieczycieli wykorzystuje choroby z tej listy jako czynniki uruchamiające lub wykluczające ochronę ubezpieczeniową. Na przykład polisy ubezpieczyciela obejmujące choroby podlegające obowiązkowi zgłoszenia zwykle obejmują tylko określony podzbiór chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia (takich jak cholera lub wąglik), do których ubezpieczyciel odwołuje się w dokumentacji polisy. Zasady te wykluczą wszelkie choroby podlegające obowiązkowi zgłoszenia, których nie ma na liście ubezpieczycieli, a także przyszłe / nieznane choroby (takie jak COVID-19). Cena, którą ubezpieczyciel pobiera za polisę, jest modelowana w stosunku do ryzyka związanego z tym zestawem chorób.

Niektóre firmy będą kupować dodatki do swoich ubezpieczeń, które obejmują „nieokreślone choroby podlegające obowiązkowi zgłoszenia”. Zasady te skutecznie obejmują każdą chorobę wymienioną jako choroba podlegająca obowiązkowi zgłoszenia, umożliwiając firmie dochodzenie roszczeń z tytułu wszystkich chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia, a także chorób, które nie są znane w momencie sporządzenia polisy.

Skutkiem dodania COVID-19 przez rząd do wykazu chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia jest zapewnienie, że firmy z nieokreśloną ochroną chorobową podlegającą obowiązkowi zgłoszenia będą mogły złożyć roszczenie – z zastrzeżeniem warunków określonych w ich polityce. Na przykład: osoba zarażona COVID-19 musi czasowo przebywać w obiekcie.

Rząd poprosił wiele różnych przedsiębiorców, firm aby ich miejsca wykonywania działalności pozostały zamknięte od 21 marca.

Ubezpieczyciele zgodzili się, że taka porada jest wystarczająca, aby firmy objęte ubezpieczeniem od strat COVID-19 mogły zgłosić roszczenie (jeżeli jedyną barierą w ich roszczeniu był brak jasności co do tego, czy rząd nakazał zamknięcie przedsiębiorstw). W związku z tym interwencja policji lub jakiegokolwiek innego organu ustawowego nie jest już wymagana do uruchomienia ochrony w obecnych okolicznościach.

Jednak komercyjne polisy ubezpieczeniowe większości firm (w tym dotyczące odmowy dostępu) raczej nie oferują ochrony w przypadku COVID-19. Polisy ubezpieczeniowe różnią się znacznie, dlatego firmy są zachęcane do sprawdzania warunków określonych polis i kontaktowania się z ich dostawcami.

Firmy stosujące zasady anulowania wydarzeń, które obejmują nieokreślone rozszerzenia chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia, powinny mieć możliwość złożenia wniosku o konieczne i nieuniknione odwołanie, rezygnację, ograniczenie, odroczenie i przerwanie imprezy z przyczyn niezależnych od organizatorów i uczestników (z zastrzeżeniem innych warunków i wyłączenia ich zasad). Ubezpieczenie dużych wydarzeń jest często dostosowane do konkretnego wydarzenia, dlatego firmy są zachęcane do sprawdzenia warunków ich konkretnej polisy i skontaktowania się z ubezpieczycielem lub brokerem.

 

                                                  Przygotowała: dr inż. Magdalena Gądek

[1] HM Revenue & Customs – GOV.UK

[2]Tzw. podatek komunalny-  podatek naliczany przez jednostkę samorządową, na obszarze której prowadzona jest działalność gospodarcza, niezależny od dochodu, zależny np. od branży, powierzchni i miejsca w którym świadczone są usługi itp.