Obsługa kadrowo-płacowa

Honorarium podstawowe obejmuje czynności standardowo wykonywane przy obsłudze kadrowo-płacowej, natomiast inne pozostałe czynności występujące sporadycznie są odrębnie fakturowane w zależności od nakładu czasu i kosztów, jakie nasza firma musi ponieść na zrealizowanie dodatkowego zlecenia (roboczogodziny pracownika, zużycie paliwa, zużycie sprzętu i innych materiałów biurowych).

Rodzaj usługi

Cena jednostkowa netto bez VAT:

Obsługa kadrowo-płacowa – podstawowy zakres

60 zł/osoba

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Prowadzenie kart urlopowych
 • Prowadzenie kart zasiłkowych
 • Rozliczenie zwolnień lekarskich i urlopów
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy (godziny pracy, urlopy, chorobowe, nieobecności, nadgodziny, …)
 • Przygotowanie umów o pracę
 • Przygotowanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, …)
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie zgłoszeń, zmian, korekt i wyrejestrowań do ZUS właścicieli, pracowników, zleceniobiorców i innych umów cywilnoprawnych (ZFA, ZPA, ZUA, ZZA, ZCZ, DRA, ….)
 • Przygotowanie dokumentów w momencie przyjmowania i zwalniania pracownika
 • Przygotowanie listy płac (obliczenie składek ZUS, podatków, obciążeń, dodatków, premii, nadgodzin)
 • Przygotowanie deklaracji ZUS DRA + załączniki
 • Przygotowanie deklaracji PIT-4, PIT-8A
 • Przygotowanie informacji rocznych PIT-11/8
 • Przygotowanie rozliczenia rocznego PIT-40
 • Przygotowanie informacji rocznych IFT

opłata miesięczna – cena za jednego pracownika lub zleceniobiorcę

Ponadto opłaty dodatkowe za każdorazowe sporządzenie:

Usługa w cenie pakietu

 • Za każdego nowo zatrudnionego pracownika pobierana będzie opłata mobilizacyjna
 • Za przygotowanie sprawozdania GUS i przekazy elektroniczne