Pełna księgowość Wrocław

Bezpieczeństwo i zaufanie – te atrybuty towarzyszą nam podczas każdego dnia pracy.

Pełna księgowość dotyczy spółek komandytowych, partnerskich, akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji oraz stowarzyszeń. Tutaj nadzorujemy i prowadzimy księgi rachunkowe, dokonujemy wycen aktywów i pasywów, tworzymy zestawienia obrotów i sald.

Naszą ofertę kierujemy do małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, na pełnej księgowości.

Sprawozdania, deklaracje, bilanse – dla wielu przedsiębiorców to konieczność, ale dla nas to codzienna i mozolna praca, której podejmujemy się każdego dnia.

Mamy wieloletnie doświadczenie i wysoce wykwalifikowaną kadrę, która z optymizmem stawia czoła swoim zadaniom. Nie straszne są nam żadne operacje finansowe. Od lat kierujemy się dewizą, która mówi, że tylko najświeższa wiedza gwarantuje pewność obsługi i pełne zaufanie – a zaufało nam już blisko 200 firm z Wrocławia i z innych części Polski.

Zmieniające się przepisy prawa wymagają od właścicieli firm ciągłej kontroli, dlatego dobrym rozwiązaniem jest powierzenie tych zadań profesjonalistom. Nasz outsourcing księgowy jest doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli firm, gdyż pozwala im na skoncentrowaniu się na rozwoju swojego przedsiębiorstwa bez konieczności zajmowania się księgowością. Co miesiąc dostarczamy Klientowi raporty księgowe, dzięki czemu ma on stałą kontrolę nad finansami swojej firmy.

Korzystając z naszych usług, zapewniasz swojej firmie spokój i bezpieczeństwo w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg handlowych,
 • przygotowania danych do JPG,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • przygotowywania i modyfikowania zakładowych planów kont,
 • sporządzenia miesięcznego lub kwartalnego Bilansu, Rachunku Zysków i Strat,
 • sporządzenia deklaracji rozliczeniowej PIT/CIT,
 • sporządzania deklaracji do GUS,
 • sporządzania Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
 • sporządzania Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym,
 • sporządzania opracowań planów budżetowych, monitorowanie oraz bieżące analizowanie realizacji i odchyleń planów budżetowych, controling,
 • opracowywania symulacji wyników finansowych i podatkowych.

Wiedząc, że czas jest bardzo ważnym elementem życia – pomagamy naszym Klientom w załatwianiu spraw urzędowych.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą obsługą kadrowo-płacową.

Przedstawione powyżej usługi oraz inne wchodzą w skład oferowanej przez naszą firmę kompleksowej obsługi księgowej, którą możesz wdrożyć już od zaraz.

 Poniżej przedstawiamy rodzaje naszych usług – w celu wyceny obsługi prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Rodzaj usługi

Cena jednostkowa netto bez VAT:

Pełna Księgowość

cena każdorazowo ustalana indywidualnie

 • Sporządzenie miesięcznego lub kwartalnego Bilansu, Rachunku Zysków i Strat
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego składającego się z Bilansu, Rachunku Zysków i Strat, Informacji dodatkowej do Bilansu, Zestawienia zmian w kapitale własnym, Przepływów Pieniężnych (dla firm zobligowanych), deklaracji CIT-8 z załącznikami, formularza Z-30 KRS

Jedno lub dwumiesięczne wynagrodzenie wg umowy

 • Sporządzenie deklaracji rozliczeniowej PIT-36, PIT-36L

cena do uzgodnienia

Obsługa księgowa podatkowej książki przychodów

cena do uzgodnienia

 • Sporządzenie Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym
 • Sporządzenie Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 • Sporządzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym

Jednomiesięczne wynagrodzenie wg umowy

Konsultacje i doradztwo księgowe, organizacyjne, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz usługi dotyczące finansowej i formalnej strony prowadzonej działalności

od 150 zł/h

 • Sporządzanie uzgodnionych z Klientem miesięcznych raportów dotyczących kalkulacji kosztów dla celów rachunkowości zarządczej i kosztowej
 • Sporządzanie opracowań planów budżetowych, monitorowanie oraz bieżące analizowanie realizacji i odchyleń planów budżetowych, controling
 • Sporządzanie innych zestawień według umówionych formatów i zakresów w postaci wydruków lub gotowych plików wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail
 • Opracowywanie symulacji wyników finansowych i podatkowych
 • Pomoc w kwalifikowaniu kosztów i w optymalizacji płaconych podatków
 • Wyrywkowe kontrole w siedzibie firmy
 • Pozostałe czynności niezwiązane ze standardową obsługą miesięczną i inne nierutynowe czynności

Stawka za godzinę do uzgodnienia