Pełna księgowość we Wrocławiu – dla kogo?

Z profesjonalnej obsługi księgowej może skorzystać każdy przedsiębiorca, który chce zlecić na zewnątrz wszelkie czynności z zakresu rachunkowości. Dobrym wyborem będzie np. uproszczona lub pełna księgowość we Wrocławiu. W ten sposób właściciel generuje dużą oszczędność czasu, przestrzeni i pieniędzy, ponieważ nie musi utrzymywać osobnego działu księgowości. Specjaliści w swojej dziedzinie oferują również doradztwo w zawiłych przepisach prawa. Compta to zespół prawdziwych pasjonatów, służących fachowym wsparciem i ogromną wiedzą.

Czym się różni prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości?

Uproszczona księgowość dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych, spółek partnerskich oraz spółek socjalnych. Polega na prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, przebiegu pojazdów, wyposażenia, a także środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Może z niej skorzystać przedsiębiorca, którego roczne przychody nie przekraczają 2 000 000 euro. Natomiast pełna księgowość we Wrocławiu dotyczy tych podmiotów, które osiągnęły wyższe przychody oraz jest obligatoryjna dla spółek cywilnych i handlowych. Wiąże się z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wyceną aktywów i pasywów oraz tworzeniem zestawień sald i obrotów.

Pełna księgowość we Wrocławiu – szeroki zakres usług

Kompleksowa obsługa księgowa to nie tylko uproszczona i pełna księgowość we Wrocławiu, ale również zlecenia z zakresu kadr i płac. Księgowi zajmują się sporządzaniem listy płac, akt osobowych, kart urlopowych i zasiłkowych, rozliczeń urlopów i zwolnień, a także ewidencjonowaniem czasu pracy. Ponadto przygotowują umowy o pracę, inne umowy cywilnoprawne, świadectwa pracy, listy płac i wszelkie niezbędne korekty. Bardzo ważnym aspektem pracy biura rachunkowego jest sporządzanie deklaracji ZUS i rocznych rozliczeń podatkowych. Dokumentację księgową należy przechowywać, porządkować, przetwarzać i udostępniać. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszego biura.

Jakie usługi świadczy sprawdzona księgowa z Wrocławia?

Szukając kompetentnej księgowej, należy zwrócić uwagę na jej wiedzę, doświadczenie, rzetelność, terminowość i umiejętność organizacji czasu pracy. Ważne, aby współpraca przebiegała w przyjaznych warunkach i wzajemnym zrozumieniu. Sprawdzona księgowa z Wrocławia zajmuje się nie tylko pełną i uproszczoną księgowością, ale również obsługą kadrowo-płacową oraz archiwizacją dokumentów. Każdy klient Compty może także liczyć na fachowe wsparcie i doradztwo z zakresu rachunkowości.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

W biurze księgowym można zlecić prowadzenie ksiąg handlowych, sporządzanie koniecznych deklaracji i protokołów, przygotowanie informacji na potrzeby JPG, a także opracowanie planów budżetowych i bieżące ich monitorowanie. Ponadto sprawdzona księgowa z Wrocławia sporządza kwartalne i roczne sprawozdania finansowe, przygotowuje umowy o pracę i inne umowy cywilnoprawne, rozlicza ewidencję czasu pracy, prowadzi rejestry badań i zwolnień lekarskich oraz dokumentację dotyczącą urlopów i zatrudnienia. Profesjonalne biuro rachunkowe tworzy listy płac, potrzebne zaświadczenia i deklaracje podatkowe oraz ZUS, a w razie potrzeby przygotowuje niezbędne dokumenty podczas przyjmowania lub zwalniania pracownika.

Sprawdzona księgowa – Wrocław

Dodatkowe usługi, świadczone przez biuro księgowe dotyczą opracowania planów kont, instrukcji gospodarki kasowej, inwentaryzacyjnej i obiegu dokumentów, a także przygotowanie wniosków kredytowych, zaświadczeń do urzędu skarbowego i ZUS. Usługi, jakie świadczy sprawdzona księgowa z Wrocławia to również specjalistyczne doradztwo w zakresie szeroko pojętej rachunkowości, a nawet porady prawne. Mogą one dotyczyć zakładania spółek, przeprowadzania restrukturyzacji i przekształceń, zabezpieczania majątku i decyzji biznesowych, a także ochrony danych osobowych. Dokumentacja jest w biurze księgowym przechowywana, przetwarzana, porządkowana i udostępniania, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszego biura.

Biuro rachunkowe we Wrocławiu na Starym Mieście – czy warto?

Wykształceni i kompetentni księgowi wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości, sprawozdawczości i prawa pracy. Biuro rachunkowe we Wrocławiu na Starym Mieście prowadzi zarówno pełną, jak i uproszczoną księgowość, obsługę kadrowo-płacową oraz archiwizację dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej. Compta służy również fachowym doradztwem i wsparciem na każdym etapie współpracy. Możliwy jest także dojazd do klienta na jego specjalne życzenie.

Jakie są zadania i obowiązki biura księgowego?

Świadczenie usług pełnej i uproszczonej księgowości wiąże się z prowadzeniem ksiąg handlowych, ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także przygotowaniem danych do JPG. Biuro rachunkowe we Wrocławiu na Starym Mieście modyfikuje zakładowe plany kont, opracowuje bilans, rachunek zysków i strat, deklaracje do GUS, a także deklaracje rozliczeniowe PIT oraz CIT. Sporządza też wszelkie protokoły i sprawozdania finansowe oraz plany i analizy budżetowe. Księgowi prowadzą również podatkową książkę przychodów i rozchodów oraz udzielają wsparcia w zakresie niejasności prawnych. Z fachowego doradztwa może skorzystać każdy klient biura rachunkowego.

W czym może pomóc biuro rachunkowe z Wrocławia na Starym Mieście?

Poza kompleksową obsługą księgową biuro rachunkowe z Wrocławia na Starym Mieście prowadzi również czynności z zakresu kadr i płac. Sporządza akta osobowe, karty urlopowe, rozliczenia urlopów i zwolnień, ewidencję czasu pracy i karty zasiłkowe. Opracowuje umowy o pracę, świadectwa pracy i inne umowy cywilnoprawne, a także przygotowuje listy płac, zgłoszenia, korekty i wyrejestrowania dla ZUS. W zakresie jej obowiązków znajduje się również sporządzanie koniecznych deklaracji i rozliczeń podatkowych. W ramach swojej działalności biuro księgowe przechowuje, przetwarza, porządkuje i udostępnia dokumentację papierową i elektroniczną. Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą naszych profesjonalnych usług księgowych.

Zapoznaj się z ofertą ->