Usługi dodatkowe

Rodzaj usługi

Cena jednostkowa netto bez VAT:

Inne usługi

od 1000 zł

 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
 • Opracowanie regulaminów funkcjonowania zarządów, rad nadzorczych

 • Opracowanie instrukcji gospodarki kasowej
 • Opracowanie instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Opracowanie instrukcji gospodarki magazynowej

od 500 zł

Przygotowanie dokumentacji wniosków kredytowych i innych analiz

cena do uzgodnienia

 • Sporządzenie wniosków kredytowych dla pełnych ksiąg rachunkowych
 • Sporządzenie wniosków kredytowych dla ksiąg przychodów i rozchodów

W przypadku bardziej skomplikowanych wniosków kredytowych, wniosków o dotacje lub inne analizy płynności finansowej honorarium ustalane jest za roboczogodziny poświęcone na realizację zlecenia.

Honorarium za przygotowanie stosownej dokumentacji i wniosków

koszt opłaty skarbowej

 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego – cena za 1 szt.
 • Zaświadczenie z ZUS – cena za 1 szt.

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych – cena za 1 szt.

cena do uzgodnienia

 • Sporządzanie innych pozostałych deklaracji i sprawozdań nie wchodzących w zakres miesięcznej obsługi księgowej
  (PCC, PIT-8C, PIT-8A, sprawozdania NBP…) – cena za 1 szt.

cena do uzgodnienia

 • Prowadzenie ewidencji transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo – cena za 1 godz.

od 150 zł/h

 • Każdorazowy dojazd do Klienta po odbiór dokumentacji powyżej normy ustalonej w umowie

50 zł