Wsparcie finansowe w ramach „Tarczy Finansowej” a skutki podatkowe?

Wsparcie finansowe w ramach „Tarczy Finansowej” a skutki podatkowe?

Niestety gąszcz przepisów podatkowych i niejasne zapisy w ustawach regulujących prawo podatkowe rodzi szereg pytań i wątpliwości czy otrzymana pożyczka zwrotna, bezzwrotna, wsparcie polegające na dopłacie do kosztów działalności, subwencja i jej określone umorzenie stanowią przychód podatkowy? A także z drugiej strony, tej kosztowej rodzą się pytania, chociażby takie:  czy opłacone z tych środków wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W oparciu o źródło opublikowane przez MF komunikat z 18 maja 2020 r. pt. ” Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej”  (www.mofnet.gov.pl dostęp 18.05.2020 r. godz. 14:00) oraz przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) i ust. 4 pkt 1, art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. art. 14 ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 8 można zdefiniować skutki podatkowe wsparcia finansowego, jednakże jak zwykle nie do końca w sposób pewny, zatem:

  • Naczelną zasadą jest fakt, że wsparcie regulowane ustawą o „Tarczy Podatkowej” jest neutralne podatkowo, zatem nie wpływa na przychody i nie jest do nich zaliczane i oczywiście nie wpływa na koszty. Dotyczy to wszystkich operacji w tym wpłat, wpłat, zwrotów otrzymanego wsparcia. Tak samo jak wypłata kwoty finansowania, jej zwrot jest również dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo.
  • W przypadku zwrotu w całości lub części wsparcia przedsiębiorcy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwot podlegających zwrotowi.
  • Podatnik, który otrzymał wsparcie, korzysta z niego według zapisów umownych regulujących określoną pożyczkę i wykorzystuje całą kwotę wsparcia, tutaj nie ma żadnych ograniczeń podatkowych związanych z celem jej wykorzystania, oczywiście pod warunkiem wypełnienia celu z zapisów umownych.
  • Wszystkie koszty sfinansowane z udzielonych w ramach Tarczy Finansowej środków kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach.
  • Wszelkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie finansowania.
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych: kwota uzyskanego finansowania nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Nie podlega zasadzie neutralności umorzenie części kwoty subwencji, która w myśl obowiązujących przepisów stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy. Wynika to z zasady prawa podatkowego, które wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego. Z informacji podanych przez Ministerstwo Finansów można wnioskować, że przewiduje się  możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku umorzeń, jednakże nie ma w tej kwestii jednoznacznego stanowiska. Również nie rozstrzygniętą jest kwestia łączenia różnych form wsparcia  oraz  jego wielkości. W tych przypadkach pojawia się sporo niejasności. W przypadku pojawienia się określonego stanowiska MF w opisanych, wątpliwych obszarach prawa podatkowego informację umieścimy na blogu.

Przygotował dr Ryszard Pawłowski